Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Entreprenörskap/Entreprenöriellt lärande"

Visar sida 5 av 6

Välj typ av innehåll inom kategori "Entreprenörskap/Entreprenöriellt lärande":

Kerstin Signert

Att lära med montessoripedagogiken

2012-11-27
Kerstin Signert har forskat om hur barn lär sig använda sina sinnen då de använder Montessoris speciella sinnestränande materiel. Det är viktigt att barnen får pröva sina egna hypoteser först, visar avhandlingen.
Anna Jober

Därför lyckas inte alla elever i NO

2012-11-22
Barn från svaga socioekonomiska förhållanden presterar sämre i NO-ämnen. Att lyckas i NO handlar framför allt om att eleven kan koda av och förstå vad som ska sägas och hur, menar Anna Jobér, som skrivit en avhandling om klasstillhörighet i NO-undervisningen på högstadiet.
Ingmarie Danielsson Malmros

Historielektionernas berättelser formar elevernas identitet

2012-11-22
Ingmarie Danielsson-Malmros har studerat vilka berättelser om Sverige som fanns i skolans historieböcker mellan åren 1931- 2009 och hur de förändrades under denna period, och varför. ”Min poäng är att samtliga berättelser har stor betydelse för hur vi har konstruerat svenska identiteter”, säger hon.

Kunskapens politik: En studie av kunskapsdiskurser i svensk och europeisk utbildningspolicy

2012-11-08
Olika mätinstrument för bedömning skapar en standardiserad syn på kunskap, menar Andreas Nordin, som forskat om kunskapssynen i Sverige och Europa. – Mätningar som Timmss och Pisa ger en bild av verkligheten, men det är kanske inte hela verkligheten.
Andreas Nordin

Kunskapssynen i utbildningsreformerna under lupp

2012-11-08
Sverige följer den globala utvecklingen mot att fokusera på mätbara resultat av kunskap, som Pisa och Timmss. Men kanske är det annat än mätbara resultat som är skolans mål och mening, menar Andreas Nordin som forskat om synen på kunskap.

Det var en gång ett land... Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar

2012-11-05
I "Det var en gång ett land..." undersöker Ingmarie Danielsson Malmros vilka meningsskapande berättelser om Sverige och "svenskhet" som har förmedlats i svenska historieläroböcker från 30-talet till tidigt 2000-tal.
Emilia Fägerstam

Framgångar med utomhuspedagogik i högstadiet

2012-11-01
Att lära sig saker utomhus kan förbättra kunskaperna för eleverna. Det visar en ny avhandling. – Elevernas intresse, engagemang och glädje var positiva aspekter. Innan projektet trodde lärarna att de inte skulle få med sig eleverna, säger Emilia Fägerstam.

”...det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras…”: En etnografisk studie om elevinflytande i gymnasieskolan

2012-11-01
Hur och med vilka resurser driver ungdomar frågor som rör elevinflytande och demokrati i skolan? Om det handlar Per-Åke Rosvalls avhandling ”...det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras…”.

Space and Place: Perspectives on outdoor teaching and learning

2012-10-29
Att lära sig saker utomhus kan förbättra kunskaperna för eleverna, och leder till att eleverna engagerar sig mer. Även de sociala relationerna blev bättre. Det visar en ny avhandling av Emilia Fägerstam.

Att bygga gemensamma miljöer – delaktighet och lärande genom dialogplanering

2012-08-28
Elever får sällan vara med och påverka hur den egna skol- eller fritidsmiljön utformas. Samtidigt har den fysiska miljön stor betydelse för lärandet. I sin artikel skriver Margareta Herrman och Lena Nilsson om hur dialogplanering för projektering av utemiljön vid en F-9-skola kan öka elevernas delaktighet.
1456