Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Examen, karriär och livsval"

Visar sida 1 av 18

Välj typ av innehåll inom kategori "Examen, karriär och livsval":

Forskning och utveckling kategorier

Vägar till arbetslivet via grundläggande och högre utbildning i Malmö

2021-12-20
Rapporten har tagits fram av kunskapsalliansen Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (Muvah) där Malmö stad och Malmö universitet samverkar. Målet är bland annat att öka Malmöungdomars inträde på arbetsmarknaden, att få fler från underrepresenterade grupper att välja högre utbildning samt öka förståelsen för utbildningsvalen hos Malmös unga. (pdf)

Development of Academic Well-Being during Secondary Education: Relations to Performance, Motivational Beliefs, and Aspirations

2021-09-08
Anna Widlund har i sin avhandling undersökt utvecklingsdynamiken mellan skolengagemang och skolrelaterad utmattning, skolprestationer och motivation samt hur dessa formar elevers utbildnings- och yrkesrelaterade målsättningar.
1218