Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Favorit"

Visar sida 4 av 21

”Man är ju typ elev, fast på avstånd”: problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv

2021-01-13
Tobias Forsell vill med sin avhandling bidra till ökade kunskaper om problematisk frånvaro i grund-skolan och vilka faktorer och processer som utmynnar i frånvaro, men även omvänt till att öka närvaron i skolan.
134521