Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Filosofi"

Visar sida 1 av 4

Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Advances in ethics education in the history classroom: after intersections of moral and historical consciousness

2021-11-08
Three spaces of ethics education in the history classroom are identified in this paper, including: reasoning about the moral quality of historical actors’ conduct; the use of historical empathy (perspective-taking); and reflection of the past’s moral meaning to the present and the future.
Forskning och utveckling kategorier

Berättelsens kraft - Om etiska samtal i utbildning

2020-12-17
Denna essä är en pedagogisk-filosofisk betraktelse över hur berättelser kan användas för att initiera etiska samtal i utbildning. Den tar spjärn emot idéer om att etisk kunskap bäst grundas hos barn och unga genom undervisning av etiska principer eller genom att träna etiskt beteende och framhåller istället styrkan i att tillsammans med barn och unga…

Mellan tradition och förnyelse: Utmaningar i religionsläraruppdraget

2016-10-26
Idag vilar religionsundervisningen på en konfessionsfri grund. Men för inte så länge sedan spelade kristendomen en stor roll i både undervisning och läraruppdrag. Linda Jonsson har forskat om utmaningar i religionsläraruppdraget.
124