Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Filosofi"

Visar sida 3 av 4

"Whenever I put a black jacket on, I get dandruff" – On metonymy as a device for constructive argumentation analysis

2013-02-21
Ju skarpare verktyg vi kan utrusta våra framtida lärare med, och därmed deras elever eller studenter, desto bättre blir vi på att reflektera över vad vi gör med språket och vad språket gör med oss. Det skriver Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet och utbildad lärare, i en artikel om vikten av argumentationsanalys.
Maria Petersson

Lärare undervisar olika om evolution

2013-01-08
Många biologilärare undviker frågeställningen om konflikten mellan religion och naturvetenskap, för att visa att de bör hållas utanför biologin. Det visar Maria Peterssons forskning om innehållet i evolutionsundervisningen på gymnasiet.

Toposläran som verktyg för lärande och kunskap

2012-11-05
Om man har en pluralistisk kunskapssyn där många perspektiv kan vara giltiga, som det är i många ämnen, hur hanterar man det i undervisningen så att det inte blir kaotiskt? Maria Wolrath Söderberg har i sin avhandling undersökt om toposläran kan ge oss något för att hantera problemet.

Topos som meningsskapare: retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande genom argumentation

2012-10-05
Maria Wolrath Söderberg har undersökt hur toposläran, en retorisk metod, kan fungera som en kognitiv verktygslåda för perspektivtänkande och utveckla studenters kritiska och reflexiva tänkande.

Att använda skönlitterära texter inom undervisningen i biologi och naturkunskap

2012-09-12
Vilka fördelar och nackdelar finns det med att läsa skönlitterära texter för elever som studerar gymnasieämnena biologi och naturkunskap? Denna undervisningsmetod diskuterar Roland Jakobsson i sin artikel.

Historia som religion

2011-12-12
Varför blev du intresserad av ämnet? - Intresset väcktes när jag läste historia. Jag intresserade mig för den didaktiska delen och frågan om varför man ska läsa historia i svenska skolan. Jag tyckte det var mer spännande än till exempel alla detaljer kring slaget vid Lutzen. Vad handlar avhandlingen om? - Det är en studie…

Värdegrundsarbetet involverar emotioner

2010-12-28
Att arbeta med värdegrundsfrågor i skolan är ett komplext uppdrag som kan inbegripa elevens helaidentitet. I avhandlingen Emotioner och värdegrundsarbete: Om lärare, fostran och elever i enmångkulturell skola, undersöker David Lifmark hur sju lärare arbetat med elevers värderingar.