Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Fjärrundervisning"

Fjärrundervisning sker i realtid, dvs elev o lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Läraren kör en lektion via Skype eller liknande, alltså. Det ska enligt reglerna också alltid finnas en sk handledare på samma plats som eleven/eleverna.

Visar sida 1 av 6

Välj typ av innehåll inom kategori "Fjärrundervisning":

Q&A: Teaching kids how to read on Zoom

2022-10-19
A year ago, in the depths of the pandemic, a high-tech literacy project set up shop at West Oakland’s KIPP Bridge Academy. Created by a former schoolteacher turned literacy specialist, Jessica Reid Sliwerski, Ignite Reading aimed to teach kids how to read on Zoom, offering one-on-one tutoring while eliminating Covid risks.

Likvärdig utbildning med fjärr- och distansutbildning - Slutrapport från FoU-programmet DigiLi

2022-03-29
Under tre års tid har lärare och skolledare på olika nivåer hos åtta olika skolhuvudmän runt om i Sverige och på Åland, arbetat tillsammans med forskare för att utforska och utveckla kunskap om fjärr- och distansundervisning. Syftet har varit att stärka lärares och ledningspersoners förmåga att planera, organisera och genomföra undervisning med hjälp av digital…

Fjärr- och distansundervisning för en mer likvärdig skola

2022-03-29
Digital teknik ger stora möjligheter både i samhället och i skolan förutsatt att det finns en strategisk tanke om vad man vill åstadkomma. Frågan är inte om den ska användas i undervisningen utan snarare när, till vad och hur för att på bästa sätt stödja elevernas kunskapsutveckling. Dessa frågor har varit i fokus för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning…
126