Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Fjärrundervisning"

Fjärrundervisning sker i realtid, dvs elev o lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Läraren kör en lektion via Skype eller liknande, alltså. Det ska enligt reglerna också alltid finnas en sk handledare på samma plats som eleven/eleverna.

Visar sida 6 av 6

Välj typ av innehåll inom kategori "Fjärrundervisning":

Forskning och utveckling kategorier

Stort intresse för fjärrundervisning i svenskt teckenspråk

2019-09-30
Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder fjärrundervisning i svenskt teckenspråk till elever som är döva eller har hörselnedsättning samt elever som har syskon eller föräldrar som är döva eller har hörselnedsättning från hela Sverige. Det betyder att elever kan få undervisning i svenskt teckenspråk oavsett vart de bor.

Nära och fjärran i tid och rum – finsk-svensk samverkan för en likvärdig skola

2019-04-09
Bristen på lärare är en av skolans stora utmaningar. Digitalisering är i sig inte en lösning men fjärr- och distansundervisning har potential att utveckla både likvärdighet och kvalitet. Kunskapen om hur sådan undervisning kan bedrivas i grund- och gymnasieskola är begränsad och det råder brist på forskning. Därför startar Ifous ett FoU-program där lärare och…
156