Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Flerspråkighet"

Visar sida 3 av 8

Välj typ av innehåll inom kategori "Flerspråkighet":

Forskning och utveckling kategorier

Elevers ökade möjligheter till lärande i en transspråkande NO-undervisning

2021-11-18
I en transspråkande undervisning använder både lärare och elever alla tillgängliga språkliga resurser, såsom första- och andraspråk, bildspråk, gester, kroppsspråk och digitala hjälpmedel. Alltså hela sin språkliga repertoar för att underlätta meningsskapande. I NO-undervisning har detta visat sig öka flerspråkiga elevers möjligheter till kunskapsutveckling.
Forskning och utveckling kategorier

Från språkförbistring till språkförbättring

2021-06-23
Eftersom det är svårt att vara helt ny i ett språk finns det stöd för att arbeta med nyanlända. Vi var nyfikna på hur lärare som stöder och utbildar dem som tar emot nyanlända i skolan använder framför allt Skolforskningsinstitutets systematiska översikt Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap.

Flerspråkiga barn särbehandlas i förskolans matematikundervisning

2020-12-17
För flerspråkiga barn blir förskolans matematik mer som språkundervisning. Därmed reproducerar förskolan skillnader snarare än att plana ut dem. Det konstaterar Laurence Delacour som undersökt hur förskollärare tolkar och implementerar de matematiska målen i förskolans läroplan.
12348