Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Flerspråkighet"

Visar sida 7 av 9

Välj typ av innehåll inom kategori "Flerspråkighet":

Flerspråkiga elevers läsförståelse kan utvecklas med lässtrategier

2019-06-12
Att vara medveten om sin läsförståelse är viktigt för alla elever, men särskilt viktigt för flerspråkiga elever. Lässtrategier kan spela en stor roll. Det kan handla om knep som att definiera typen av text, ställa frågor till texten eller veta när man behöver reda ut oklarheter.

Möjligt att identifiera psykisk ohälsa hos förskolebarn

2019-02-18
Det är fullt möjligt att identifiera psykisk ohälsa i form av beteendeproblematik hos små förskolebarn. Berit Gustafsson pekar på beteendeproblem i kombination med hyperaktivitet som en stor riskfaktor.

Hur bra har den svenska integrationskontexten varit på att främja balanserad tvåspråkighet?

2018-12-12
Hur bra har den svenska integrationskontexten varit på att främja balanserad tvåspråkighet hos vuxna barn till turkiska invandrare? Det har Memet Aktürk Drake, universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, undersökt i sin artikel.
Forskning och utveckling kategorier

Skapa identiteter genom att växla mellan språk

2018-12-05
I den svenska kommunala grundskolan är i dag mer än en fjärdedel av eleverna flerspråkiga, men trots det vet vi inte så mycket om deras språkbruk när läraren inte deltar i deras skolsamtal. Flerspråkiga elever kan genom att växla mellan språk skapa olika identiteter, till exempel för att uttrycka känslor eller skaffa sig makt.
16789