Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Flerspråkighet"

Visar sida 8 av 8

Välj typ av innehåll inom kategori "Flerspråkighet":

Den flerspråkiga elevens nationella provdeltagande i matematik - diskursiva förutsättningar

2018-06-25
Lärares bedömning av elevers kunskaper har stor betydelse eftersom den visat sig påverka elevers fortsatta skolgång och utbildning. Därför är forskning om förutsättningarna för bedömningspraktiken önskvärd - inte minst då resultaten i denna studie pekar på att dessa elever är en missgynnad grupp vid testtillfället.
Forskning och utveckling kategorier

Flerspråkighet som resurs

2018-01-18
Språk- och kunskapsutveckling hänger ihop och därför är frågor om språk viktiga för alla lärare. Nedan tipsar vi om flera resurser som kan vara användbara för att utveckla undervisningen. Här samlas forskning, reflektionsfrågor och konkreta exempel på hur du kan arbeta med flerspråkighet i klassrummet.
178