Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Forskning"

Visar sida 21 av 22

Unikt forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Ronneby kommun och Stockholms universitet startar

2022-11-15
Ett unikt praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Ronneby kommun och Stockholms universitet startar 2023 och pågår i tre år. Inom ramen för projektet ska undervisningen i förskolan och skolans tidigare år utvecklas med särskilt fokus på bland annat lärande för hållbar utveckling.

Lyssna, höra, agera: etiska och metodologiska implikationer av att lyssna på barn i utvecklingsforskning

2022-11-11
I drygt trettio år har FN:s barnkonvention manat till att barns rättigheter ska efterlevas i alla arenor som berör barn. En av huvudprinciperna i konventionen är barns rätt till delaktighet och i denna text undersöks möjliggörande av detta i forskning.
Forskning och utveckling kategorier

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande – lärares arbetssätt inför, under och efter läxan

2022-11-11
I denna systematiska översikt sammanställs forskning om hur lärares arbete med läxor kan främja likvärdiga förutsättningar för elevers lärande. Översikten utgår från följande frågeställning: Vad kännetecknar lärares arbete med läxor som kan bidra till likvärdiga förutsättningar för elevers lärande? (pdf)
1202122