Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Forskning"

Visar sida 3 av 18

Forskning och utveckling kategorier

Månadens forskare: Ann Quennerstedt

26 januari
Barns mänskliga rättigheter står i fokus i Ann Quennerstedts forskning. Förskola och skola jobbar ofta med rättigheter – utan att riktigt veta om det. Hon menar att det behövs större fokus i forskningen, i styrdokument och i lärarutbildningen för att lärare ska kunna hitta en systematik i att undervisa om barns och elevers rättigheter.
Forskning och utveckling kategorier

Ny forskning 2024 vid Institutionen för pedagogik och didaktik

25 januari
Skapa bättre förutsättningar för nyanlända att nå gymnasiet, kulturell integration med hjälp av sociala robotar, föräldrar och skolan från 1800-talet och framåt, AI för framtida lärarutbildning och stigmatisering och diskriminering av personer som lever med epilepsi. Det är några exempel på ny forskning som startar vid Institutionen för pedagogik och didaktik 2024.
Forskning och utveckling kategorier

Framtidsspaning på praktiknära forskning i förskolor och skolor

17 januari
Just nu pågår en utlysning av ULF-medel i Göteborgsregionens förskolor och skolor. ULF-forskning genomförs i samverkan mellan akademin och förskole- eller skolverksamhet. Flera av forskningsskisserna har skickats in av lärare och rektorer och kan resultera i forskningsprojekt. Vilka som beviljas medel meddelas i slutet på april 2024.

Konversations-AI stöttar elevers muntliga språkinlärning

17 januari
Att få in träning av muntliga språkfärdigheter i engelska och moderna språk är ofta en utmaning för lärare. Ny forskning av Elin Ericsson visar att AI-baserad konversationsträning kan vara ett stöd i elevernas lärande. Mest uppskattades de digitala ”samtalskompisarna” av elever med lägre betyg.
Forskning och utveckling kategorier

Barn med annat modersmål hamnar utanför i leken

11 januari
Barn som har ett annat modersmål än svenska är mindre delaktiga i fri lek än andra barn i förskolan. Det visar en studie av 78 avdelningar. "Mönstret var tydligare än vi hade trott", säger forskaren Frida Åström. Barn i behov av särskilt stöd visade däremot inte lägre delaktighet än andra barn.