Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Fortbildning"

Visar sida 2 av 2

Välj typ av innehåll inom kategori "Fortbildning":

Forskning och utveckling kategorier

Survey: More teacher training needed for edtech tools

2019-10-17
Thirty-nine percent of teachers need greater training to effectively use education technology, but administrators assert that tight budgets and competing priorities are preventing them from making such investments, according to a survey from Promethean. The survey also found that teachers want to use more technology in the classroom and expect the use of cloud-based lesson…

Tema sambedömning: "Det är fortbildning på väldigt konkret nivå"

2019-05-05
Det var i samband med SKL:s mattesatsning år 2015 som Värmdö började samla alla kommunens grundskollärare i teoretiska ämnen för att sambedöma de nationella proven. "Det handlade om att skapa förutsättningar för en bättre likvärdighet mellan skolorna. Men också om att fördela den administrativa arbetsinsatsen", säger skolchef Mats Lundström.

Jönköping University och Naturskolan samarbetar för att främja utomhuspedagogik

2019-01-10
Jönköping University och Naturskolan på Upptech ska binda samman forskning och praktik inom det utomhuspedagogiska fältet. Under våren kommer ett pilotprojekt startas för att kompetensutveckla lärare och pedagoger inom utomhuspedagogikens teoretiska grunder genom forskning och praktiska lärandeaktiviteter.