Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Fritidshem"

Visar sida 13 av 14

Forskning och utveckling kategorier

Ny syn på leken

2018-05-24
Leken är ett pedagogiskt verktyg, ett lärtillfälle. Detta visste fritidspedagogerna på Grebyskolan i Norrköping, men genom aktionsforskning ville de lära sig hur de kan använda leken mer medvetet.
Forskning och utveckling kategorier

Fritidshemmens hus - för det lärande fritidshemmet

2018-04-19
I fritidshemmens hus samlas goda exempel för det lärande fritidshemmet. Här delas idéer, arbetssätt och inspiration från de många fritidshemmen på Stockholms stad skolor och huset skapas gemensamt av alla som arbetar inom fritidshemsverksamheten. Länkar till husets olika våningsplan hittar du till höger i navigationsmenyn.
Forskning och utveckling kategorier

Så formas barnen på fritids

2018-04-09
Barns inflytande och delaktighet i skolans fritidshemsverksamhet tas lätt för givet. I själva verket styrs både barnen och personalen på fritidshem till att bli medborgare med vissa önskvärda egenskaper. Det visar en ny avhandling i barn- och ungdomsvetenskap.
Forskning och utveckling kategorier

Lek på fritidshem - Erfarenheter från ett aktionsforskningsprojekt

2018-02-27
Lek är något som är centralt för fritidshemmets verksamhet och som har en stark tradition men som ibland tas för given och därför blir oreflekterad. Genom att arbeta aktivt med lek så har vi tillsammans varit tvungna att ifrågasätta våra förgivettaganden om lek och därmed kunnat utveckla arbetet med lek. I denna artikel beskrivs erfarenheterna…
1121314