Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Fritidshem"

Visar sida 2 av 14

Att skapa sig själv och andra – populärkultur i fritidshemmets vardag

9 januari
Att som barn gå på fritidshem innebär att möta många andra barn med olika intressen. Pedagoger i fritidshem behöver möta olika behov, intressen och erfarenheter, men även utmana barn att utvecklas i sina intressen. Populärkulturen erbjuder barn möjlighet att dela erfarenheter och kunskap. I denna artikel undersöker vi populärkulturens funktion i barns sociala möten på…
Forskning och utveckling kategorier

Fritidshemmets fysiska lärmiljöer. Förutsättningar för och planering av inomhusmiljöer för varierade handlingserbjudanden

9 januari
I denna studie ligger fokus på svenska fritidshems fysiska lärmiljöer och hur fritidshemslärare beskriver att de arbetar med att utforma och utveckla fritidshemmets miljö och i förlängningen vilka handlingserbjudanden detta kan möjliggöra för eleverna. Studien bygger på samtalspromenader med fritidshemslärare där de olika miljöerna filmats och där lärarna beskrivit sina intentioner med utformningen av dessa. 

Podd om skönlitteratur på fritidshemmet

2023-06-08
Hur kan en gemensam läsupplevelse bidra till demokratiska samtal och hur kan skolbibliotekarie och lärare samverka för att skapa motivation för lärande? Carin Sandström, fritidshemsutvecklare, och Mathias Larsson, skolbibliotekarie, fick möjlighet att prata om detta i två poddavsnitt som producerades av Högskolan Halmstad. (webb-radio)
Forskning och utveckling kategorier

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

2023-05-26
Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola,…
12314