Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Funktionshinder"

Visar sida 17 av 18

Välj typ av innehåll inom kategori "Funktionshinder":

Bristande stöd till barn med blindhet

2018-10-01
Barn med blindhet får sällan det stöd de behöver i skolan. Likafullt förväntas eleverna hänga med i samma kursplan som sina seende klasskamrater. Kim de Verdier har forskat om en liten elevgrupp med komplexa behov av anpassat stöd.

Mer bullar än mat i hem- och konsumentkunskap i särskolan

2018-09-25
Hem- och konsumentundervisningen i särskolan handlar mest om bak av bullar och betydligt mindre om enklare matlagning som hade gynnat elevgruppen. Albina Granberg finner dels strukturella orsaker till att bullbak går före mat men också att lärarna tycker synd om eleverna.

Dataspel som drivkraft ska få hemmasittare i sysselsättning

2018-04-27
Högskolan i Skövde har fått medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att genomföra ett treårigt innovationsprojekt. Målet är att testa nya arbetssätt för att stötta unga dataspelsintresserade personer som har svårt att hitta en plats på arbetsmarknaden.
Forskning och utveckling kategorier

Tillsammans gör de skillnad i klassrummet

2018-04-20
Logopeden Karin Enqvist har flyttat sitt kontor från Tierps centrala enhet för språkliga insatser till Ol Andersskolan i Skärplingen. På skolan jobbar hon tätt tillsammans med specialpedagogen Ann-Charlotte Simonsson och lärarna för att hitta skräddarsydda lösningar för varje elev – och för att öka lärarnas medvetenhet kring språkstörning. Här berättar logopeden, specialpedagogen och läraren om sitt…
1161718