Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Funktionshinder"

Visar sida 18 av 18

Välj typ av innehåll inom kategori "Funktionshinder":

Ger nycklar till förståelse

2018-01-30
Det här är en praktisk handbok som lyfter fram begreppet tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, handlingar och situationer begripliga och hanterbara. För att inte funktionsnedsättningar ska bli ett funktionshinder kan vi ta hjälp av olika anpassningsnycklar, som låser upp hinder som uppstår i lärmiljöer och lärsituationer för elever med autism och…
Forskning och utveckling kategorier

Organisationer bemöter personer med utvecklingsstörning olika

2017-11-28
Blir en individ med utvecklingsstörning bemött på samma sätt om denne är elev i skolan, patient inom sjukvården eller klient inom socialtjänsten? Nej, sannolikt inte, säger Jens Ineland som är docent i specialpedagogik. De organisatoriska förutsättningarna för det vardagliga arbetet varierar, vilket påverkar förhållningssätt och handlingsmönster.
11718