Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Funktionshinder"

Visar sida 2 av 18

Välj typ av innehåll inom kategori "Funktionshinder":

App-based mathematical intervention for youth with intellectual disabilities: a randomised controlled trial

2023-03-01
The purpose of this study was to evaluate whether students with intellectual disabilities can improve their arithmetic skills by participating in an arithmetic intervention programme, theoretically founded on explicit instruction and administered via an application developed for tablet computers.

Bättre kunskaper om hur hjärnan hanterar antal kan ge bättre matematikundervisning

2023-02-28
Mikael Skagenholt har i sin avhandling från Linköpings universitet bland annat undersökt hur hjärnan bearbetar olika numeriska representationer och vilka effekterna är av biologisk och kognitiv mognad på den numeriska bearbetningsförmågan. (s. 14)

Forskningsutblick: Att stötta socialt leksamspel mellan barn med vuxenledd och kamratbaserad intervention – en fallstudie i fyra förskolor

2023-02-15
Lek mellan barn är viktigt för att barn ska utvecklas socialt och må bra. I den här studien undersöker forskarna en lek- och samspelsintervention som genomfördes på fyra förskolor. Resultatet pekar mot att arbetssättet ökade delaktighet och engagemanget hos de barn som deltog i forskningsstudien.

Forskningsutblick: relationen mellan psykosomatiska symptom, mobbning och funktionsnedsättning i Sverige och Finland

2023-01-31
I den här studien undersöks huruvida en eller två riskfaktorer för psykosomatiska besvär, när eleven är utsatt för mobbing och eller har en funktionsnedsättning, ökar risken för psykisk ohälsa. Studien visar att ha två samtidiga riskfaktorer ökar risken för psykisk ohälsa.

SPSM med i skolforskningsprojekt som ska främja läsutvecklingen för elever som är döva

2023-01-31
Skolforskningsinstitutet har beviljat Stockholms universitet närmare fyra miljoner kronor för ett nytt skolforskningsprojekt som ska främja läsningen för elever som är döva och har undervisning på svenskt teckenspråk. SPSM är med i projektet och håller även på att utveckla det svenska läromedlet som ska testas och utvärderas i samband med projektet.
12318