Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Funktionshinder"

Visar sida 3 av 18

Välj typ av innehåll inom kategori "Funktionshinder":

Forskningsutblick: Att stötta socialt leksamspel mellan barn med vuxenledd och kamratbaserad intervention – en fallstudie i fyra förskolor

2023-02-15
Lek mellan barn är viktigt för att barn ska utvecklas socialt och må bra. I den här studien undersöker forskarna en lek- och samspelsintervention som genomfördes på fyra förskolor. Resultatet pekar mot att arbetssättet ökade delaktighet och engagemanget hos de barn som deltog i forskningsstudien.

Forskningsutblick: relationen mellan psykosomatiska symptom, mobbning och funktionsnedsättning i Sverige och Finland

2023-01-31
I den här studien undersöks huruvida en eller två riskfaktorer för psykosomatiska besvär, när eleven är utsatt för mobbing och eller har en funktionsnedsättning, ökar risken för psykisk ohälsa. Studien visar att ha två samtidiga riskfaktorer ökar risken för psykisk ohälsa.

SPSM med i skolforskningsprojekt som ska främja läsutvecklingen för elever som är döva

2023-01-31
Skolforskningsinstitutet har beviljat Stockholms universitet närmare fyra miljoner kronor för ett nytt skolforskningsprojekt som ska främja läsningen för elever som är döva och har undervisning på svenskt teckenspråk. SPSM är med i projektet och håller även på att utveckla det svenska läromedlet som ska testas och utvärderas i samband med projektet.

Ifous tjugonde FoU-program sätter fokus på undervisningen i anpassad skola

2022-12-07
Hur kan undervisning se ut för barn med intellektuell funktionsnedsättning? Hur vidareutvecklar man som lärare ett meningsfullt lärande för elever i anpassad skola? Nu startar sju skolhuvudmän i samverkan med forskare från två lärosäten och Ifous det tjugonde FoU-programmet i Ifous historia. Ett program som ska öka kunskaperna om kunskapsuppdraget i anpassad skola.

Kristina Colléns sociala innovation Alma tar steget in i dataspelsvärlden: ”Obruten mark”

2022-12-05
Karaktären Alma, en flicka med autism och adhd, har skapats av socionomen Kristina Collén för att lyfta flickor med funktionsvariationer. Hittills har Almamodellen blivit både barnböcker, teater och föreläsningar. Nu är det dags att inta dataspelsvärlden.  

Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

2022-11-30
Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Forskningsutblick: Från passagerare till pilot – ökad självständighet med hjälp av formativ bedömning

2022-11-29
I den här studien undersöks två lärares arbetssätt kring självreglerat lärande hos elever med intellektuell funktionsnedsättning. Studien visar hur formativ bedömning kan bidra till att öka elevernas självständighet.