Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Funktionsnedsättning"

Visar sida 10 av 11

Välj typ av innehåll inom kategori "Funktionsnedsättning":

Viktig omställning till framtiden

2020-04-06
Hylén lyfter, när det gäller digitaliseringen av läromedel, att elever med funktionsnedsättningar gynnas av digitala läromedel, och att de digitala verktygen är så användarvänliga att de är till nytta för alla elever. Det finns så klart olika synsätt och tankar kring detta, men de fördjupas inte i boken, skriver Torbjörn Hanö i en recension av…

Samband mellan självtillit och engagemang i skolämnet idrott och hälsa för ungdomar med funktionsnedsättning

2020-03-31
Högstadieelever med funktionsnedsättning upplever att de litar mindre på sin kompetens och har sämre förutsättningar att delta i idrottsundervisningen än sina typiskt fungerande klasskamrater. Karin Bertills från högskolan i Jönköping visar i sin avhandling på problem dessa barn stöter på i idrottsundervisningen, men också på åtgärder läraren kan göra för att även eleverna med funktionsnedsättning…

Hallå där!

2020-03-31
Samverkansprojektet ”Barn med flerfunktionsnedsättning – samspel och social inkludering” har nyligen avslutats med en rapport med samma namn. Projektet startades 2015, och var ett samarbete mellan Årstaskolan i Uppsala och forskare vid Uppsala universitet. Nina Klang är en av forskarna. Hon är lektor i pedagogik och har tidigare arbetat som lärare. (s.11)

Rapport från samverkansprojektet "Barn med flerfunktionsnedsättning – samspel och social inkludering"

2020-03-31
Barn med funktionsnedsättningar ska inte isoleras från andra barn, men hur skapar vi naturliga mötesplatser? I ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet och Årstaskolan har man tittat på hur särskilda lekaktiviteter kan underlätta samspelet mellan barn med olika förutsättningar att röra sig och kommunicera.

Time to Plan: How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability

2020-03-30
Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har svårt med sina dagliga planeringsuppgifter men litteraturen kan inte förklara om individer med IF presterar enligt deras utvecklingsnivå eller inte. Lisa Palmqvist har i sin avhandling undersökt om livserfarenhet kan vara en bidragande faktor till varför denna skillnad ses i litteraturen.

Manillaskolan stärker elevers läs- och skrivutveckling med R2L-pedagogik

2020-03-03
Sedan 2015 har Manillaskolan, en specialskola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i Stockholm, arbetat med att utveckla Reading to learn (R2L) i sin pedagogik för att stärka elevers läs- och skrivutveckling. Igår eftermiddag bjöd Manillaskolan in både interna och externa intressenter för att berätta om detta arbete. Samtidigt delades diplom ut till…
191011