Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Funktionsnedsättning"

Visar sida 11 av 11

Välj typ av innehåll inom kategori "Funktionsnedsättning":

Rapport från samverkansprojektet "Barn med flerfunktionsnedsättning – samspel och social inkludering"

2020-03-31
Barn med funktionsnedsättningar ska inte isoleras från andra barn, men hur skapar vi naturliga mötesplatser? I ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet och Årstaskolan har man tittat på hur särskilda lekaktiviteter kan underlätta samspelet mellan barn med olika förutsättningar att röra sig och kommunicera.

Time to Plan: How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability

2020-03-30
Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har svårt med sina dagliga planeringsuppgifter men litteraturen kan inte förklara om individer med IF presterar enligt deras utvecklingsnivå eller inte. Lisa Palmqvist har i sin avhandling undersökt om livserfarenhet kan vara en bidragande faktor till varför denna skillnad ses i litteraturen.

Manillaskolan stärker elevers läs- och skrivutveckling med R2L-pedagogik

2020-03-03
Sedan 2015 har Manillaskolan, en specialskola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i Stockholm, arbetat med att utveckla Reading to learn (R2L) i sin pedagogik för att stärka elevers läs- och skrivutveckling. Igår eftermiddag bjöd Manillaskolan in både interna och externa intressenter för att berätta om detta arbete. Samtidigt delades diplom ut till…
11011