Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Funktionsnedsättning"

Visar sida 2 av 11

Välj typ av innehåll inom kategori "Funktionsnedsättning":

App-based mathematical intervention for youth with intellectual disabilities: a randomised controlled trial

2023-03-01
The purpose of this study was to evaluate whether students with intellectual disabilities can improve their arithmetic skills by participating in an arithmetic intervention programme, theoretically founded on explicit instruction and administered via an application developed for tablet computers.

Bättre kunskaper om hur hjärnan hanterar antal kan ge bättre matematikundervisning

2023-02-28
Mikael Skagenholt har i sin avhandling från Linköpings universitet bland annat undersökt hur hjärnan bearbetar olika numeriska representationer och vilka effekterna är av biologisk och kognitiv mognad på den numeriska bearbetningsförmågan. (s. 14)

Forskningsutblick: Att stötta socialt leksamspel mellan barn med vuxenledd och kamratbaserad intervention – en fallstudie i fyra förskolor

2023-02-15
Lek mellan barn är viktigt för att barn ska utvecklas socialt och må bra. I den här studien undersöker forskarna en lek- och samspelsintervention som genomfördes på fyra förskolor. Resultatet pekar mot att arbetssättet ökade delaktighet och engagemanget hos de barn som deltog i forskningsstudien.

Forskningsutblick: relationen mellan psykosomatiska symptom, mobbning och funktionsnedsättning i Sverige och Finland

2023-01-31
I den här studien undersöks huruvida en eller två riskfaktorer för psykosomatiska besvär, när eleven är utsatt för mobbing och eller har en funktionsnedsättning, ökar risken för psykisk ohälsa. Studien visar att ha två samtidiga riskfaktorer ökar risken för psykisk ohälsa.

SPSM med i skolforskningsprojekt som ska främja läsutvecklingen för elever som är döva

2023-01-31
Skolforskningsinstitutet har beviljat Stockholms universitet närmare fyra miljoner kronor för ett nytt skolforskningsprojekt som ska främja läsningen för elever som är döva och har undervisning på svenskt teckenspråk. SPSM är med i projektet och håller även på att utveckla det svenska läromedlet som ska testas och utvärderas i samband med projektet.

Ifous tjugonde FoU-program sätter fokus på undervisningen i anpassad skola

2022-12-07
Hur kan undervisning se ut för barn med intellektuell funktionsnedsättning? Hur vidareutvecklar man som lärare ett meningsfullt lärande för elever i anpassad skola? Nu startar sju skolhuvudmän i samverkan med forskare från två lärosäten och Ifous det tjugonde FoU-programmet i Ifous historia. Ett program som ska öka kunskaperna om kunskapsuppdraget i anpassad skola.

Kristina Colléns sociala innovation Alma tar steget in i dataspelsvärlden: ”Obruten mark”

2022-12-05
Karaktären Alma, en flicka med autism och adhd, har skapats av socionomen Kristina Collén för att lyfta flickor med funktionsvariationer. Hittills har Almamodellen blivit både barnböcker, teater och föreläsningar. Nu är det dags att inta dataspelsvärlden.  
12311