Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Funktionsnedsättning"

Visar sida 8 av 11

Välj typ av innehåll inom kategori "Funktionsnedsättning":

Forskning och utveckling kategorier

Thomas Barow: “Anpassad grundskola”: Bara ett nytt namn ändrar ingenting

2021-03-26
Termerna ”utvecklingsstörning” ska heta ”intellektuell funktionsnedsättning” ,och skolformen ska ändra namn från ”grundsärskola” till ”anpassad grundskola”. Att byta namn, men inte koncept, är dock en eufemism, skriver Thomas Barow, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Forskarintervju: Stärk elevernas självtillit

2021-03-03
Förmedla till de elever som behöver anpassningar att de är lika mycket värda som de som inte behöver anpassningar. Tänk på att även anpassa och kommunicera betygskriterierna. Och låt alltid elever som är i behov av särskilt stöd göra sina röster hörda – det gynnar alla.

Forskningsutblick: Skilda förutsättningar i skolan för elever med intellektuell funktionsnedsättning

2021-02-02
Skiljer sig lärares undervisning och förväntningar åt för elever med intellektuell funktionsnedsättning, beroende på om de går integrerade i grundskola eller i grundsärskola? Enligt en ny studie av forskare på Uppsala universitet och Karlstads universitet finns det skillnader.

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel

2020-11-25
Denna systematiska översikt svarar på frågeställningen: Hur kan en tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa utformas så att elever som möter svårigheter i det sociala samspelet ges goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande? (pdf)

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel

2020-11-25
Översikten ger en bild av hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för elever, med eller utan funktionsnedsättningar, som möter svårigheter i det sociala samspelet. Resultaten sammanställdes utifrån en tematisk analys som ledde till följande teman att utgå från när man ska utforma en tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa.

Komplex bild av utbildningssituationen för elever med lindrig funktionsnedsättning

2020-11-18
Lärare i både grundsärskolan och grundskolan har svårt att bedöma kunskapsnivån hos elever med lindrig funktionsnedsättning. Anna-Lena Anderssons forskning visar också att föräldrar till de här eleverna upplever brist på stöd i övergången mellan grundskola och grundsärskola.
178911