Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Funktionsnedsättning"

Visar sida 9 av 11

Välj typ av innehåll inom kategori "Funktionsnedsättning":

Lägre internetanvändning bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

2020-10-12
Unga med intellektuell funktionsnedsättning har sämre tillgång till digitala enheter som mobiltelefon och få söker information på nätet jämfört med ungdomar generellt. Det här är en viktig aspekt för delaktighet, konstaterar Kristin Alfredsson Ågren.

Sexual crime against schoolchildren with disabilities: A nationwide prospective birth cohort study

2020-09-30
Påfaldende mange skolebørn med ADHD, autisme eller svag begavelse bliver ofre for et eller flere seksuelle overgreb, viser politiets anmeldelser. Familier med alkoholmisbrug og vold har sværere ved at beskytte børnene imod overgreb.

Samband mellan självtillit och engagemang i skolämnet idrott och hälsa för ungdomar med funktionsnedsättning

2020-09-29
Högstadieelever med funktionsnedsättning upplever att de litar mindre på sin kompetens och har sämre förutsättningar att delta i idrottsundervisningen än sina typiskt fungerande klasskamrater. Detta kan påverka såväl skolprestationerna som deras val av livsstil. Karin Bertills från högskolan i Jönköping visar i sin avhandling på problem dessa barn stöter på i idrottsundervisningen, men också på…

Hallå där!

2020-09-29
Samverkansprojektet ”Barn med flerfunktionsnedsättning – samspel och social inkludering” har nyligen avslutats med en rapport med samma namn. Projektet startades 2015, och var ett samarbete mellan Årstaskolan i Uppsala och forskare vid Uppsala universitet. Nina Klang är en av forskarna. Hon är lektor i pedagogik och har tidigare arbetat som lärare. (s.11)