Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Genus"

Visar sida 1 av 29

Teacher Education Becoming Elsewhere: An Affirmative Critique of Student Experiences through Intersectional Corpomaterial Perspectives

30 augusti
Emilia Åkesson har i sin avhandling undersökt lärarstudenters berättelser om upplevelser av hur obekvämlighet, bekvämlighet, exkludering, välkomnande och kränkningar relaterade till samhälleliga maktstrukturer i deras lärarutbildningar produceras.

Kön påverkar lärares uppfattningar av elever med adhd

27 mars
När vi bemöter och bedömer elever behöver vi tänka ett extra varv kring vilken betydelse elevernas genus och kön kan ha, när vi försöker förstå problem och resonerar kring olika åtgärder. Vi behöver också skapa oss mer kunskap, bland annat om elevers egna erfarenheter av det bemötande och stöd de får.
1229