Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Grundskola 7-9"

Visar sida 132 av 139

Välj typ av innehåll inom kategori "Grundskola 7-9":

Vanliga liv vanligt bland flyktingbarn

2009-03-10
Diskussionen kring flyktingbarn är ofta fokuserad på trauman. Men många flyktingbarn växer upp och lever fullt normala liv. Mottagandet, de första skolåren och vänner med liknande erfarenheter är viktiga för flyktingbarnens identitetsskapande, visar Ulrika Wiggs avhandling.

Datoriserad språkkontroll ställer krav

2009-03-10
Andraspråksstudenter som använder datorprogram för språkinlärning behöver bättre vägledning för att kunna använda programmen optimalt, menar Petter Karlström. Men också programmen måste utvecklas och förses med funktioner som ger studenterna mer än bara stavnings- och grammatikkontroller.

Vem vill vara en hora eller kärring?

2009-03-05
Det pågår ett dagligt spel bortom pedagogernas blick och kontroll. Det konstaterar Anna Öqvist som studerat hur flickor och pojkar i årskurs 5 använder sig av ord som hora och kärring. Benämningarna är inte bara är skällsord, utan de producerar maktrelationer både mellan könen och inom könet.

Muslimska friskolor inget enhetligt fenomen

2009-02-26
Lärare väljer ofta innehållet i islamämnet utifrån vad de tycker är relevant för muslimska barn i ett svenskt samhälle. Jenny Berglund har i sin avhandling undersökt islamundervisningen i muslimska friskolor. Religiösa berättelser, koranundervisning och sång är återkommande inslag i undervisningen.

Möten en viktig väg för ökad förståelse

2009-02-25
Elever med behov av särskilt stöd marginaliseras ofta i specialskolan. Delvis för att de lärare som inte undervisar dem har svårt att bemöta och kommunicera med dem. Det är därför viktigt att skolan hittar lösningar på de dilemman som finns kring inkluderande undervisning, menar Jari Linikko.

Identiteten formas av musik

2009-02-20
Kreativitet, äkthet och rena känslor. Ungdomars förhållande till musik handlar om friheten att få uttrycka och pröva olika identiteter. För unga är musiken ett sätt att reflektera över sin omgivning och kan på så vis beskrivas som vår tids filosofi, säger Manfred Sheid som skrivit en avhandling i ämnet.

Lärare och föräldrar disciplinerar varandra

2009-02-19
Hur blev du intresserad av ämnet? Ända sedan min grundutbildning i historia har jag varit intresserad av familjepolitik och genusfrågor. När jag kom in på Tema Barn var jag lite trött på genus och började istället intressera mig mer för maktrelationerna mellan föräldrar och barn. Ganska snart insåg jag att det familjer bråkar mest om…
Forskning och utveckling kategorier

Att förstå skolans matematik

2009-02-19
Att generalisera och urskilja det som varierar från det som är konstant, och att synvända är det vanligaste sättet att förstå matematik. Ingrid Dash har i sin avhandling intervjuat svenska och indiska elever om hur de har löst och förstått matematiska problem. Hon har också tittat på hur själva lärandemiljön uppmuntrar till förståelse.
1131132133139