Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Gymnasieskola"

Visar sida 126 av 127

Välj typ av innehåll inom kategori "Gymnasieskola":

Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning

2008-05-06
Anlägg inte ett pedagogiskt förhållningssätt som utgår från recept eller läror, utgå istället från en pedagogisk ledstjärna som fokuserar på vem du vill vara snarare än hur eller varför. Den slutsatsen drar Lotta Jons i studien "Till-tal och an-svar".

Det pedagogiska övervägandet: en uppmärksamhetsriktande studie i och genom humanvetenskaplig handlingsteori

2008-05-06
När pedagoger ställs inför konkreta valsituationer tvingas de välja, och i det övervägandet möts teori och praktik. Syftet med Maria Andréns studie är att uppmärksamma valet och bidra till ett samtal som kan minska klyftan mellan teori och praktik.

Det är enklare i teorin...Om skolutveckling i praktiken: En fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt i en gymnasieskola

2008-05-05
Hur verkar krafter som utbildningspolitiska intentioner, pedagogisk forskning och verksammas ambitioner under arbetet med ett skolutvecklingsprojekt i en gymnasieskola? Det undersöker Inger von Schantz Lundgren i studien "Det är enklare i teorin...".

The priority of temporal aspects in L2-Swedish prosody: Studies in perception and production

2008-04-16
Bosse Thorén har i sin avhandling "The priority of temporal aspects in L2-Swedish prosody" undersökt en strategi för uttalsundervisning som prioriterar svenskans språkrytm och relaterat den till kända rön kring svenskans rytm.

Lab work in science education: Instruction, inscription, and the practical achievement of understanding

2008-04-15
I avhandlingen "Lab work in science education" studerar Oskar Lindwall laborationsarbete i mekanik. Studien bygger på videoinspelat material från en lärarutbildning, en teknisk gymnasieutbildning samt en högskoleingenjörsutbildning.

Segregation och karriärposition: En studie av bostadsomgivningens betydelse för utbildning, sysselsättning och inkomst bland yngre i stockholmsregionen

2008-03-05
Vad har bostadsomgivningen för betydelse för utbildning, sysselsättning och inkomst bland yngre i stockholmsregionen? Petra Sundlöfs avhandling visar att sämre bostadsområden har en mindre negativ effekt på gymnasieelevers skolresultat.
1125126127