Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Hälsa"

Visar sida 1 av 47

Forskning och utveckling kategorier

Fantasi kan öppna för omställning

13 februari
Många barn och unga ser dystert på framtiden enligt rapporter i bland annat Ungdomsbarometern. Nu visar forskning att om elever får använda sin fantasi för att skriva egna fiktiva ljusa framtidsberättelser så utvecklas förmågan att se flera olika framtidsmöjligheter. De unga kan då uppleva ökat hopp och så kallat agentskap, det vill säga känslan av att själv…
Forskning och utveckling kategorier

Bedömning för hållbart lärande

8 februari
Hur upplever eleverna bedömning i skolan och hur kan det relateras till hälsa och välbefinnande? Skolverkets nya kunskapsöversikt lyfter fram aktuell kunskap om hur skolor kan utveckla en bedömning som både gynnar kunskapsutvecklingen för eleverna och är hälsofrämjande.
Forskning och utveckling kategorier

Distansundervisning ledde till minskad vård för psykisk ohälsa

5 februari
Gymnasieelever sökte i mindre utsträckning hjälp för psykisk ohälsa när de fick studera hemma under pandemin. En liknande minskning för högstadieelever som fortsatte gå i skolan gick inte att se. Det visar en ny studie vid Uppsala universitet och Stockholms universitet, som bygger på data som omfattar alla Sveriges högstadie- och gymnasieelever under 2015-2021 .
1247