Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Hedersproblematik"

Visar sida 2 av 2

Välj typ av innehåll inom kategori "Hedersproblematik":

Undervisa om kontroversiella frågor

2018-02-01
Frågor som väcker starka känslor kommer då och då upp i skolan. Ibland kan de skapa spänningar i klassrummet och det behöver lärare hantera. Elever behöver få möjligheter att diskutera även kontroversiella frågor. Tillsammans kan lärare utveckla sitt arbete att leda också dessa samtal. Det är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag. Nu finns…
Forskning och utveckling kategorier

Att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld

2018-01-19
Att leva under hedersrelaterat förtryck och våld innebär att ens familj och omgivning kontrollerar ens beteende under hot om konsekvenser. Det ingår i skolans demokratiska uppdrag att arbeta mot denna typ av förtryck genom att främja demokrati och jämställdhet i skolan. Som pedagog kan du ta kontakt med Origo som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck…