Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Hem, kultur, omvärld"

Visar sida 2 av 73

Välj typ av innehåll inom kategori "Hem, kultur, omvärld":

Forskning och utveckling kategorier

Forskning om skolbarns resvanor ska bidra till en säker omställning till ökat hållbart resande

17 januari
– Hur barn tar sig till och från skolan spelar roll och påverkar deras mående och prestation i skolan. Bäst är att låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan, säger Jessica Westman Trischler vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet som forskat om skolbarns resvanor. Forskning som nu sprids i en…

Barns förståelse av pengar och ekonomi – tematisk analys av intervjuer med barn i åldrarna 8–9 år

9 januari
Artikeln bidrar med dels en orientering kring forskning om barn och ekonomi, dels empirisk förståelse av hur barn i åldrarna 8–9 år förstår pengar och ekonomi. Den teoretiska inramningen visar på begrepp och tidigare forskning inom fältet, men också att barns eget perspektiv sällan har uppmärksammats.

Att skapa sig själv och andra – populärkultur i fritidshemmets vardag

9 januari
Att som barn gå på fritidshem innebär att möta många andra barn med olika intressen. Pedagoger i fritidshem behöver möta olika behov, intressen och erfarenheter, men även utmana barn att utvecklas i sina intressen. Populärkulturen erbjuder barn möjlighet att dela erfarenheter och kunskap. I denna artikel undersöker vi populärkulturens funktion i barns sociala möten på…
12373