Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Hem- och konsumentkunskap"

Visar sida 1 av 5

Välj typ av innehåll inom kategori "Hem- och konsumentkunskap":

Alarmerande låg kunskap om ekonomi bland dagens unga

26 mars
Att det finns en stark koppling mellan ekonomiska problem och psykisk ohälsa är känt. Nu visar en ny studie från Institutionen för psykologi i Lund att endast var femte ung vuxen svarar alla rätt på tre grundläggande frågor om inflation, ränta och riskdiversifiering. Samtidigt blir de allt mer skuldsatta. Det är en högst oroväckande utveckling…

Barns förståelse av pengar och ekonomi – tematisk analys av intervjuer med barn i åldrarna 8–9 år

9 januari
Artikeln bidrar med dels en orientering kring forskning om barn och ekonomi, dels empirisk förståelse av hur barn i åldrarna 8–9 år förstår pengar och ekonomi. Den teoretiska inramningen visar på begrepp och tidigare forskning inom fältet, men också att barns eget perspektiv sällan har uppmärksammats.
Forskning och utveckling kategorier

Digitalisation Meets Home Economics Teachers : A Mixed-Methods Study of the Conditions Related to Finnish Home Economics Teachers’ Use of Information and Communication Technologies

2023-10-30
Karin Sundqvist har i sin avhandling undersökt finska ämneslärares användning av digitala verktyg i ämnet huslig ekonomi. Huslig ekonomi är ett av de minsta läroämnena i årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen i Finland.
Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Food Literacy: Matens betydelse för hälsa som undervisningsinnehåll

2023-01-31
The aim of the present article is to analyse and discuss how teachers speak about goals and content of food literacy in teaching about food and health in Home Economics (HE). More specific, what different constructions of food literacy can be identified in teachers' talk about the drive and content of teaching food and health?
Forskning och utveckling kategorier

Varannan finlandssvensk ungdom på andra stadiet upplever klimatoro

2021-11-10
Sättet finlandssvenska unga väljer att ta sig an klimatförändringarna påverkar hur mycket oro de känner i förhållande till ämnet. Ju mer probleminriktat förhållningssätt, desto större tendens att känna oro. Det visar en kartläggning som gjorts vid Åbo Akademi i samarbete med Skärgårdshavets Unesco biosfärområde.
125