Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Hem- och konsumentkunskap"

Visar sida 1 av 5

Välj typ av innehåll inom kategori "Hem- och konsumentkunskap":

Forskning och utveckling kategorier

Digitalisation Meets Home Economics Teachers : A Mixed-Methods Study of the Conditions Related to Finnish Home Economics Teachers’ Use of Information and Communication Technologies

30 oktober
Karin Sundqvist har i sin avhandling undersökt finska ämneslärares användning av digitala verktyg i ämnet huslig ekonomi. Huslig ekonomi är ett av de minsta läroämnena i årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen i Finland.
Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Food Literacy: Matens betydelse för hälsa som undervisningsinnehåll

31 januari
The aim of the present article is to analyse and discuss how teachers speak about goals and content of food literacy in teaching about food and health in Home Economics (HE). More specific, what different constructions of food literacy can be identified in teachers' talk about the drive and content of teaching food and health?
Forskning och utveckling kategorier

Varannan finlandssvensk ungdom på andra stadiet upplever klimatoro

2021-11-10
Sättet finlandssvenska unga väljer att ta sig an klimatförändringarna påverkar hur mycket oro de känner i förhållande till ämnet. Ju mer probleminriktat förhållningssätt, desto större tendens att känna oro. Det visar en kartläggning som gjorts vid Åbo Akademi i samarbete med Skärgårdshavets Unesco biosfärområde.
125