Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Historia"

skolämnet

Visar sida 1 av 12

Forskning och utveckling kategorier

Historisk förståelse – undervisning i historia på högstadiet och i gymnasieskolan

19 oktober
En ny forskningssammanställning från Skolforskningsinstitutet riktar sig till lärare som undervisar i historia på högstadiet och i gymnasieskolan. Den visar på möjligheter för lärare att stödja elevers utveckling av historisk förståelse och ger exempel på hur man kan hantera de utmaningar som finns i undervisningen.
Forskning och utveckling kategorier

ULF projekt – hur lär man elever att resonera historiskt?

5 maj
Att göra historia snarare än att veta historia, undersökande historia framför redogörande historia och resonemang framför uppräkning av kronologiska händelser. Ett forskningsprojektet som just nu pågår på tre gymnasieskolor i Örebro, vill skapa en undervisning som på ett bättre sätt möter styrdokumentens krav och gör att eleverna når sin fulla potential i ämnet.
Forskning och utveckling kategorier

(O)mänskligt – klassrumsmaterialet

2022-10-28
(O)mänskligt” handlar om rasbiologins historia och dess framväxt i Sverige. Det handlar om människan och hennes plats i samhället. Materialet lyfter frågor om vetenskapens roll i att forma vår människosyn, och om hur rastänkande påverkat samhället och människors liv. Vilka får ingå i samhällsgemenskapen och vilka utesluts?
1212