Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Idrott och hälsa"

Visar sida 22 av 22

Välj typ av innehåll inom kategori "Idrott och hälsa":

Bra idrottsledare fostrar unga

2010-02-18
Att idrotten utvecklar barn och ungdomar socialt, fysiskt, psykiskt och moraliskt har länge varit en sanning, men så är det inte per automatik. Däremot har idrotten potential att göra det om ledarna skapar ett klimat där utveckling är viktigare än prestationer, skriver Stefan Wagnsson i sin avhandling Föreningsidrott som socialisationsmiljö en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling".

Idrott och hälsa - studenter styrda av dolda normer

2009-10-26
Det finns en bild av hur en lärare i idrott och hälsa är och den är svår att påverka. Dolda normer och värderingar lever kvar i utbildningen, delvis eftersom det saknas ett språk för att beskriva lärarrollen, skriver Lena Larsson i sin avhandling Idrott och helst lite mer idrott: Idrottslärarstudenters möte med utbildningen.

Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988

2008-11-14
Det överordnade syftet med Mikael Palmes avhandling "Det kulturella kapitalet" är att klarlägga hur elever, studenter och sociala grupper med olika tillgångar använder sig av utbildningssystemet och hur detta präglar dess sociala struktur.

Flickor och pojkar i idrottens läromedel. Konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen

2008-05-14
Hur konstrueras genus i de läromedel som används i ungdomstränarutbildningen? Syftet med Karin Grahns avhandling "Flickor och pojkar i idrottens läromedel" är att försöka förstå vilka kollektiva föreställningar om genus som finns inom idrotten.
12122