Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Individanpassad undervisning"

Välj typ av innehåll inom kategori "Individanpassad undervisning":

Forskningsutblick: Behov av individuella anpassningar för elever i gymnasieskolan

2019-09-20
I en ny studie har forskare vid Linköpings universitet undersökt hur elever i gymnasieskolan med svårigheter att nå kunskapsmålen upplever kraven i skolmiljön i relation till elevens individuella förutsättningar. Resultatet visar att de individuella anpassningarna i gymnasieskolan inte är tillräckliga enligt eleverna.

Individanpassad vuxenutbildning – en ny systematisk översikt presenteras på Skolgården i Almedalen

2019-06-26
Skolforskningsinstitutet lanserar en ny systematisk översikt, Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg. I översikten sammanställs forskning om arbetssätt och metoder som är utformade för att möjliggöra individanpassning inom vuxenutbildning.