Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Inkludering"

Visar sida 1 av 15

Välj typ av innehåll inom kategori "Inkludering":

Forskning och utveckling kategorier

Forskarintervju: Om särskilda undervisnings-grupper. Är målen eller hur eleven mår viktigast?

6 februari
Elever kan placeras i särskild undervisningsgrupp av vitt skilda skäl. Men elever med olika behov fungerar inte alltid så bra tillsammans. I en ny avhandling studerar Vicktoria Westerberg vid Umeå universitet hur den särskilda undervisningsgruppen förhåller sig till skolans inkluderande uppdrag. 

Inkludering och arbetet med särskilt stöd i förskolan

9 januari
Syftet med denna studie är att öka vår kunskap om hur det särskilda stödet utformas utifrån de barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Underlaget består av intervjuer med 15 förskollärare. Datamaterialet bearbetades genom en konventionell innehållsanalys.

Att höra till eller inte? Föränderliga kapital, positioneringar och tillhörigheter från grundskola till högskola

2023-10-03
Denna studie undersöker en tonåring och sedermera ung kvinnas tal om att i olika skolsammanhang positioneras och positionera sig själv som avvikande, ’den Andre’, den ’invandrade’, i relation till majoritetsgruppen, ’det svenska’.

Power and inclusion. German and Swedish special educators’ roles and work in inclusive schools

2023-10-02
This article presents a comparative interview study (N = 45) with Swedish and German special educators working in inclusive school settings in order to gain an understanding of how inclusive education is operationalized by the provision of special education needs (SEN) support; and how both aspects are conditioned by nation-specific particularities.

Teacher Education Becoming Elsewhere: An Affirmative Critique of Student Experiences through Intersectional Corpomaterial Perspectives

2023-08-30
Emilia Åkesson har i sin avhandling undersökt lärarstudenters berättelser om upplevelser av hur obekvämlighet, bekvämlighet, exkludering, välkomnande och kränkningar relaterade till samhälleliga maktstrukturer i deras lärarutbildningar produceras.
1215