Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Inspektion"

Visar sida 2 av 2

Nära och fjärran i tid och rum – finsk-svensk samverkan för en likvärdig skola

2019-04-09
Bristen på lärare är en av skolans stora utmaningar. Digitalisering är i sig inte en lösning men fjärr- och distansundervisning har potential att utveckla både likvärdighet och kvalitet. Kunskapen om hur sådan undervisning kan bedrivas i grund- och gymnasieskola är begränsad och det råder brist på forskning. Därför startar Ifous ett FoU-program där lärare och…
Forskning och utveckling kategorier

Trygghet & studiero

2019-01-10
Utbildningen ska utformas så att eleverna har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. I detta ingår att alla som arbetar i skolan har ett gemensamt förhållningssätt och att det finns en medvetenhet om hur trygghet och studiero påverkar lärandet i undervisningen.