Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Integration"

Visar sida 2 av 14

Välj typ av innehåll inom kategori "Integration":

Etniskt blandad skola och framtida sociala interaktioner mellan personer med olika etnisk bakgrund

2021-11-16
Att ha skolkamrater med en annan bakgrund än den egna skulle kunna leda till att man känner större förståelse och mindre rädsla för andra grupper i samhället. För att belysa denna fråga undersöks om elever med svensk bakgrund som haft skolkamrater med icke-västerländsk bakgrund har fler framtida nära kontakter med personer med invandrarbakgrund. (pdf)

Intergroup Contact and Negative Attitudes Towards Immigrants Among Youth in Sweden: Individual and Contextual Factors

2021-06-29
Elever som bara har ytlig kontakt med elever av utländsk härkomst tenderar att ha en negativ attityd till dessa elever. Och vice versa - vänskapliga kontakter mellan svenska ungdomar och minoriteter bidrar till mer positiva attityder.

En skola i integration? - Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration

2021-05-10
Studien tar avstamp i nedläggningen av Vivallaskolans högstadium och följer den omorganisering som skett åren därefter. Syftet med projektet är att bidra med kunskaper kring i vilken mån och på vilka sätt åtgärderna bidragit till 1) ökad måluppfyllelse och 2) ökad integration. (pdf)
Forskning och utveckling kategorier

Flytt av elever ingen tydlig framgång för skolresultat och integration

2021-05-10
Forskare vid Örebro universitet är nu klara med sin rapport om hur det gått för högstadieelever från stadsdelen Vivalla i Örebro som flyttats till andra skolor i kommunen. "Flytt av elever från en skola till en annan inte per automatik leder till vare sig ökad måluppfyllelse eller integration. I stället beror resultatet på de processer…
12314