Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Integration"

Visar sida 2 av 14

Välj typ av innehåll inom kategori "Integration":

Understanding young people’s well-being within a translocal everyday life: How health and well-being are experienced and conditioned in the daily school life of young people recently migrated to Sweden

2022-10-17
Ulrika Lögdbergs forskning visar att skolan kan bli en hälsofrämjande arena för nyanlända unga. Engagerade lärare och klasskompisar bidrar till de ungas vardagliga välmående. 
Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

A double pressure to perform? Pupils talk about grades and parents in a multicultural school setting in Sweden

2022-01-31
The aim is to contribute knowledge about the ways in which Swedish pupils with a migrant background speak about school performances and their first experiences of being graded. The results describe pupils and parents as positioned as being lower down in a top-down relationship vis-à-vis school.

Etniskt blandad skola och framtida sociala interaktioner mellan personer med olika etnisk bakgrund

2021-11-16
Att ha skolkamrater med en annan bakgrund än den egna skulle kunna leda till att man känner större förståelse och mindre rädsla för andra grupper i samhället. För att belysa denna fråga undersöks om elever med svensk bakgrund som haft skolkamrater med icke-västerländsk bakgrund har fler framtida nära kontakter med personer med invandrarbakgrund. (pdf)

Intergroup Contact and Negative Attitudes Towards Immigrants Among Youth in Sweden: Individual and Contextual Factors

2021-06-29
Elever som bara har ytlig kontakt med elever av utländsk härkomst tenderar att ha en negativ attityd till dessa elever. Och vice versa - vänskapliga kontakter mellan svenska ungdomar och minoriteter bidrar till mer positiva attityder.

En skola i integration? - Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration

2021-05-10
Studien tar avstamp i nedläggningen av Vivallaskolans högstadium och följer den omorganisering som skett åren därefter. Syftet med projektet är att bidra med kunskaper kring i vilken mån och på vilka sätt åtgärderna bidragit till 1) ökad måluppfyllelse och 2) ökad integration. (pdf)
12314