Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Integration"

Visar sida 5 av 14

Välj typ av innehåll inom kategori "Integration":

Breaking the vicious circle. Studies on the interplay between mental health and school achievement among students in the first years of primary school in Sweden.

2016-09-06
Fiffi Boman visar i sin avhandling att interventioner i skolan som förbättrar både elevernas psykiska hälsa och deras skolresultat kan ha stor betydelse genom att utjämna ojämlikheter i hälsa även generellt i samhället.

Moving together – conditions for intercultural development at a highly diverse Swedish school

2016-05-25

Helen Averys avhandling är en fallstudie av en grundskola i en mycket skiftande stadsdel i Sverige. Studien fokuserar på riktade stödåtgärder som syftar till att förbättra lärandet för studenter med invandrarbakgrund.

"De förstod aldrig min historia". Unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete

2016-05-16
Skolmisslyckanden bland unga med migrationsbakgrund är komplexa processer som har med skola, familj och makt- och kapitalförhållanden att göra. Michael Lindblad har forskat i ämnet.

Friendship Dynamics among Adolescents

2016-02-17
Ungdomarna väljer vänner som har samma bakgrund som de själva när det gäller svensk eller utländsk bakgrund, såvida de inte går i samma klass. Bland klasskamrater finns ingen sådan tendens. Sara Roman, som forskat i ämnet tolkar detta som ett tecken på att tendensen till homosocialitet samspelar med tendensen att bli vän med personer man träffar regelbundet.
145614