Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Internationellt"

Visar sida 212 av 217

Välj typ av innehåll inom kategori "Internationellt":

Det planlagda och det som visar sig. Klasslärarstuderandes syn på undervisning i teknisk slöjd

2014-01-30
Forskaren Juha Hartvik har undersökt klasslärarstuderande som valt teknisk slöjd som sitt undervisningsämne. Avhandlingen visar att klasslärarstuderande har en mångsidig och ofta tydligt uttalad, bild av slöjdämnets existensvillkor, ambitioner, innehåll och upplägg.
Forskning och utveckling kategorier

Quality Enhancement in Teacher Education: Tanzanian Teacher Educators' Conceptions and Experiences

2014-01-24
Colonel Chambulilas har undersökt hur lärarutbildare på två lärarhögskolor i Tanzania uppfattar och upplever kvalitet i lärarutbildningen. Syftet med hans avhandling är att fördjupa förståelsen av kvalitet som begrepp inom lärarutbildning och att utforska erfarenheter av kvalitetsutveckling inom området.
Bengt Sjöstedt

Stora skillnader mellan svensk- och dansklärares arbetsvillkor

2013-12-19
Bengt Sjöstedts avhandling visar att skillnaderna i svensk- och dansklärares arbetsvillkor och förutsättningar är stora, vilket påverkar undervisningen. ”Mina viktigaste slutsatser är att likvärdigheten i svensk skola måste återinföras och att svenskämnet måste präglas av en synlig pedagogik”, säger han.

Extremfall, stjärnelever och verktygsskramlare. En diskursanalytisk studie av lärares tal om studerande som behöver särskilt stöd

2013-11-28
Som speciallärare på yrkesutbildningen i Finland noterade Camilla Björk Åman att vissa kollegor talade om elever i behov av stöd som om de vore en belastning. Hon fick inte ihop det med styrdokumentets inkluderingstanke. I sin avhandling fördjupar hon sig i hur yrkeslärare talar om sina studenter.
Paulsen

Elever vill möta och tolka konst utanför skolan

2013-09-11
Hur ser eleverna i den norska grundskolan på undervisningen i ämnet konst och hantverk? Den frågan har forskaren Torunn Paulsen Dagsland studerat i sin avhandling. "Eleverna vill ha ett mer relationsorienterat möte med konst. De vill att undervisningen sker i sammanhang där de kan vara i direkt interaktion med konsten", säger hon.

Training executive functions in the laboratory and in real life: Cognitive consequences of computer-based exercises and bilingualism

2013-08-15
Anna Soveris avhandling visar att tvåspråkiga personer klarar sig bättre på en uppgift som kräver att man riktar uppmärksamheten mot den relevanta informationen och stänger ut det irrelevanta.
Wieland Wermke

"Provar man hela tiden nytt blir man alltid en nybörjare"

2013-05-16
Svenska lärare vill i högre grad bli styrda utifrån, från exempelvis Skolverket eller skolledaren, vilket tyder på en osäkerhet på vad som gäller i skolan. Det menar forskaren Wieland Wermke. Han har jämfört Sverige och Tyskland, två länder med olika skolsystem.
1211212213217