Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Internationellt"

Visar sida 217 av 220

Välj typ av innehåll inom kategori "Internationellt":

Pedagogical Use of Laptops in a One-to-One Environment in a Swedish Primary School

2012-12-18
I denna artikel skriver författarna om forskningsprojektet "En dator - en elev", där elever i mellanstadiet använde datorer i undervisningen. Istället för att teknologin användes för att uppnå vissa mål, blev användandet av datorer ett mål i sig.

Decontextualized language, logic, and algebra: the relationship between Mozambican students’ achievement in school mathematics and their language and social background

2012-11-15
Hur ser relationen ut mellan mocambiquanska elevers prestation i skolan vad gäller matematik och deras språk och sociala bakgrund? Det undersöker Ribas Guambe i sin avhandling.

Att konstruera begåvning – debatten om IQ

2012-11-08
Frågan om intelligensmätningar har länge varit ett hett debatterat ämne, särskilt från slutet av 1960-talet och framåt. Diskussionen har bland annat handlat om vilka konsekvenser som mätningarna haft för olika grupper i samhället. I Thom Axelssons artikel analyserar han debatten om dessa mätningar.

Kunskapens politik: En studie av kunskapsdiskurser i svensk och europeisk utbildningspolicy

2012-11-08
Olika mätinstrument för bedömning skapar en standardiserad syn på kunskap, menar Andreas Nordin, som forskat om kunskapssynen i Sverige och Europa. – Mätningar som Timmss och Pisa ger en bild av verkligheten, men det är kanske inte hela verkligheten.
Andreas Nordin

Kunskapssynen i utbildningsreformerna under lupp

2012-11-08
Sverige följer den globala utvecklingen mot att fokusera på mätbara resultat av kunskap, som Pisa och Timmss. Men kanske är det annat än mätbara resultat som är skolans mål och mening, menar Andreas Nordin som forskat om synen på kunskap.

From risk to resilience. The therapeutic ethos in youth education

2012-10-04
I Kristiina Brunilas artikel diskuteras effekterna av terapeutiska åtgärder inom utbildningen i Finland, ett fenomen som redan existerar i Europa, Kanada och USA.

The Political Voice of Young Citizens. Educational conditions for political conversation – school and social media

2012-07-15
Tack vare digitala medier har nya plattformar för det politiska samtalet uppstått. Erik Andersson skriver i sin artikel "The Political Voice of Young Citizens. Educational conditions for political conversation – school and social media" om var, när och hur den politiska diskussionen tar plats.

The (embodied) citizen – Exploring young people’s possibilities to engage in the wellbeing of others

2012-07-13
Silvia Edling vill med denna artikel bidra till diskussionen om utbildningens roll för att bekämpa olika former av våld mot andra, som diskriminering, mobbning och förtryck.

What Counts as Young People’s Civic Engagement in Times of Accountability?

2012-07-13
I Maria Olsons artikel ges en kommentar till den internationella studien ICCS 2009 (the International Civic and Citizenship Education Study), som mäter 14-åringars medborgerliga kompetens.
1216217218220