Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Internationellt"

Visar sida 3 av 217

Välj typ av innehåll inom kategori "Internationellt":

Samtalegrupper for børn og unge i sorg eller skilsmisse – en international litteraturgennemgang af skolebaserede interventioner

9 januari
Der tilbydes i stigende grad samtalegrupper for børn og unge på danske skoler, hvor interventionen ledes af enten lærere og pædagoger. Interventionen tilbydes til børn og unge i sorg på grund af dødsfald i familien, eller hvis forældre bliver skilt. Formålet med dette litteraturreview er at identificere og formidle forskning, der undersøger skoleorganiserede samtalegrupper for…

Barns förståelse av pengar och ekonomi – tematisk analys av intervjuer med barn i åldrarna 8–9 år

9 januari
Artikeln bidrar med dels en orientering kring forskning om barn och ekonomi, dels empirisk förståelse av hur barn i åldrarna 8–9 år förstår pengar och ekonomi. Den teoretiska inramningen visar på begrepp och tidigare forskning inom fältet, men också att barns eget perspektiv sällan har uppmärksammats.

Att skapa sig själv och andra – populärkultur i fritidshemmets vardag

9 januari
Att som barn gå på fritidshem innebär att möta många andra barn med olika intressen. Pedagoger i fritidshem behöver möta olika behov, intressen och erfarenheter, men även utmana barn att utvecklas i sina intressen. Populärkulturen erbjuder barn möjlighet att dela erfarenheter och kunskap. I denna artikel undersöker vi populärkulturens funktion i barns sociala möten på…
Forskning och utveckling kategorier

Første skoledag – en analyse av norske barneskolers velkomstarrangement for førsteklassinger

9 januari
Første skoledag har en særegen posisjon i barns utdanningsløp. Likevel er dagen sjelden tematisert i forskningspublikasjoner. Denne artikkelen bidrar i så måte ved å undersøke det sedvanlige velkomstarrangementet for nye førsteklassinger i norske barneskoler. Det empiriske materialet er basert på observasjon av arrangementer og etterfølgende intervju med rektorer på seks barneskoler.

Tullete og alvorlige voksne: Barns fortellinger om voksnes roller i lek i barnehage og skole

9 januari
Denne artikkelen utforsker hva slags oppfatninger barn kan ha av ansattes roller i lek i norsk barnehage og skole, og hvordan disse oppfatningene kan komme til uttrykk. Med utgangspunkt i gruppeintervjuer med barn som akkurat har begynt på skolen, analyseres barns uttrykk som «lekende fortellinger». 

Inkludering och arbetet med särskilt stöd i förskolan

9 januari
Syftet med denna studie är att öka vår kunskap om hur det särskilda stödet utformas utifrån de barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Underlaget består av intervjuer med 15 förskollärare. Datamaterialet bearbetades genom en konventionell innehållsanalys.

Optimism trap? Educational aspirations and outcomes among students with immigrant backgrounds in Norway and Spain

9 januari
While immigrants and their children display bold educational aspirations, less is known about the relationship between their aspirations and educational outcomes. Using longitudinal survey data on students in upper secondary education in Barcelona, Spain, and Bergen, Norway, coupled with register data from Norway, we ask how the aspirations of students with immigrant backgrounds are connected…

“We are peasants”: Exploring Place, Identity and the Political Role of Educators With the Zapatistas of Mexico and Norwegian Early Childhood Educators

9 januari
This article explores the significance of peasant culture for sustainability education, the political engagement of the educator with sustainability and the understanding of herself as a political agent of change.