Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Intervju"

Visar sida 147 av 152

Forskning och utveckling kategorier

Gemensam kompetensutveckling är inte självklar

2006-10-23
När Ingrid Nilsson började studera grundskollärares inställning till kompetensutveckling märkte hon snabbt att deras syn skiljer sig åt: hennes studie visar på vikten av att ha lärarna med sig i kompetensutvecklingsarbetet, annars talar man för döva öron.
Forskning och utveckling kategorier

Barn är också en del av segregationsprocessen

2006-10-18
Segregation är en process som barn är delaktiga i att skapa och återskapa, säger forskaren Katarina Gustafson. I sin avhandling har hon undersökt barns identitetsarbete: studien visar att stadsdelen är en viktig nyckel för att förstå både skola och barn.
Forskning och utveckling kategorier

Reformarbete blir sällan som det är tänkt...

2006-10-16
När skolan ska genomföra reformprocesser omtolkas de nationella intentionerna på mellannivå, både av kommuntjänstemän och av de verksamma i skolan. Därför menar forskaren Jan Håkansson att reformarbeten sällan blir som det är tänkt.
Forskning och utveckling kategorier

Rektor ges inte mandat att leda i verkligheten

2006-10-13
Helena Hallerström har undersökt de normer som styr rektorernas skolutvecklingsarbete. Hennes resultat visar att rektorerna leder utan att styra: den faktiska ledarrollen är otydlig och saknar strategi. Istället går det mesta ut på att bejaka lärarna.
1146147148152