Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Intervju"

Visar sida 148 av 152

Forskning och utveckling kategorier

Elever trivs bättre i skolan nu än för 35 år sen

2006-09-11
Svenska skolelever har en mer positiv inställning till vad det är att gå i skolan och vara elev idag än vad de hade för 35 år sedan. Men det är elevernas inställning till de relationer de har i skolan som har förbättrats - inte intresset för att lära sig.
Forskning och utveckling kategorier

Funktionsbegreppet kräver sitt sammanhang

2006-09-06
Örjan Hansson har i sitt avhandlingsarbete studerat lärarstudenternas syn på funktionsbegreppet. Studien visar att lärarstudenternas kunskapsstruktur tenderar att vara segmenterad - och det lär få konsekvenser när de i sin tur ska undervisa, säger han.
Forskning och utveckling kategorier

Som att titta på sport utan kommentator

2006-09-05
Så blir matematikundervisningen när den saknar begreppsliga ramverk, säger Andreas Ryve. Han har följt både lärar- och ingenjörsstudenter under deras matematikstudier, och menar att ramverken behövs för att kunna fokusera det viktiga i undervisningen.
Forskning och utveckling kategorier

Elevernas världsbild framträder i filmskapandet

2006-08-30
När Fredrik Lindstrand arbetade som socialsekreterare märkte han att ungdomarna i hans grupper saknade uttrycksmedel för att presentera sin egen värld, på sitt eget sätt. I sin avhandling visar han hur elevernas världsbild framträder i filmskapandet.
Forskning och utveckling kategorier

Den manliga förebilden är fortfarande stereotyp

2006-08-29
Helena Johansson har undersökt föreställningen om brist på manliga förebilder - en populär förklaringsmodell för social problematik hos tonårspojkar med ensamstående mödrar. Men vad är det egentligen för behov som den manliga förebilden förväntas fylla?
Forskning och utveckling kategorier

Mer än betyg bakom elevers testmotivation

2006-08-15
Hanna Eklöf tröttnade på skeptiker som hävdade att elever inte var motiverade att göra sitt bästa vid tester som TIMSS, eftersom resultatet inte påverkade betygen. Hon bestämde sig för att undersöka hur det EGENTLIGEN stod till med elevernas motivation.
Forskning och utveckling kategorier

Ökat elevinflytande är ingen universalmedicin

2006-08-14
Skolpolitiken har under en lång tid löst studenters missnöje med att ge dem ökat inflytande. Nu visar Ellen Almgrens studie att den form av skoldemokrati som favoriserats av politikerna ger negativa effekter på elevernas demokrati- och samhällskunskaper.
1147148149152