Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Intervju"

Visar sida 151 av 152

Forskning och utveckling kategorier

Olydnad är bra när elever lär sig matematik

2006-05-15
Det säger Lil Engström, som har disputerat med avhandlingen "Möjligheter till lärande i matematik". Elever som tillåts gå utanför gränserna i sitt lärande börjar arbeta mer utforskande. Den typen av lärande kan stimuleras genom dynamiska datorprogram.
Forskning och utveckling kategorier

Kunskapen finns i rörelsen

2006-04-26
När äventyrssportare ägnar sig åt olika friluftsaktiviteter uppstår en unik koncentration: de talar om "flow". Skolan kan stimulera en liknande typ av lärande, säger Johan Arnegård, men då krävs att eleverna får vara med och styra över sitt eget lärande.
Forskning och utveckling kategorier

Tystnaden ger kommunalpolitikerna ökat spelrum

2006-04-24
Skolporten har intervjuat Ann Quennerstedt, som säger att tystnaden på den rikspolitiska nivån ger kommunalpolitikerna möjlighet att prägla skolan både politiskt och ideologiskt. En del väljer att utnyttja det ökade spelrummet - andra inte.
Forskning och utveckling kategorier

Jamen DU tuggar ju tuggummi!

2006-04-21
Skolporten har intervjuat Robert Thornberg, som har studerat grundskolans värdepedagogik. Resultaten visar att regler barnen inte har förstått eller fått lov att diskutera utsätts för kritik: det uppstår sprickor i regelsystemets legitimitet.
Forskning och utveckling kategorier

När talet blir en handling för livet

2006-04-18
Skolporten har intervjuat Lena Carlsson, som har studerat hur professionella betraktar sina elever som medborgare. Vilken roll tror de att eleverna kommer att spela i samhällslivet? Din inställning påverkar din omgivning, säger Lena Carlsson.
Forskning och utveckling kategorier

Vikten av att se varandra i handling

2006-04-11
Skolporten har intervjuat Göran Fransson, som har undersökt hur nyblivna lärare och officerare upplever den första tiden i sin yrkesroll. Resultaten visar att yrkesintroduktionen var lättare för officerarna, eftersom de kunde se varandra i handling.
Forskning och utveckling kategorier

Läroplanen - ett samhällsverktyg som engagerar

2006-04-06
Skolans läroplan reflekterar samtiden, men även det samhälle vi vill skapa i framtiden. Därmed blir läroplanen ett viktigt samhällsverktyg: de grupper vars värderingar inkluderas i läroplanen, har också säkrat sin framtida existens, säger Daniel Lövheim.
Forskning och utveckling kategorier

Alla barns ska sjunga: Om den lustfyllda estetiken

2006-03-31
Estetisk verksamhet ska vara roligt. Det är ett vanligt uttalande från de lärare och skolledare som Monica Lindgren har intervjuat i sin avhandling. Men det finns andra värden som är viktiga och som borde lyftas fram - till exempel existentiella frågor.
Forskning och utveckling kategorier

Yrkeslivshistoriska berättelser om förändring

2006-03-29
Den kommunala vuxenutbildningen har präglats av reformer och förändringar sedan tillkomsten 1968. Ingrid Henning Loebs avhandling baseras på djupintervjuer med fyra lärare, för att med deras berättelser fånga förändringsarbetet ur ett bredare perspektiv.
1150151152