Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Intervju"

Visar sida 152 av 152

Forskning och utveckling kategorier

Vikten av att se varandra i handling

2006-04-11
Skolporten har intervjuat Göran Fransson, som har undersökt hur nyblivna lärare och officerare upplever den första tiden i sin yrkesroll. Resultaten visar att yrkesintroduktionen var lättare för officerarna, eftersom de kunde se varandra i handling.
Forskning och utveckling kategorier

Läroplanen - ett samhällsverktyg som engagerar

2006-04-06
Skolans läroplan reflekterar samtiden, men även det samhälle vi vill skapa i framtiden. Därmed blir läroplanen ett viktigt samhällsverktyg: de grupper vars värderingar inkluderas i läroplanen, har också säkrat sin framtida existens, säger Daniel Lövheim.
Forskning och utveckling kategorier

Alla barns ska sjunga: Om den lustfyllda estetiken

2006-03-31
Estetisk verksamhet ska vara roligt. Det är ett vanligt uttalande från de lärare och skolledare som Monica Lindgren har intervjuat i sin avhandling. Men det finns andra värden som är viktiga och som borde lyftas fram - till exempel existentiella frågor.
Forskning och utveckling kategorier

Yrkeslivshistoriska berättelser om förändring

2006-03-29
Den kommunala vuxenutbildningen har präglats av reformer och förändringar sedan tillkomsten 1968. Ingrid Henning Loebs avhandling baseras på djupintervjuer med fyra lärare, för att med deras berättelser fånga förändringsarbetet ur ett bredare perspektiv.
Forskning och utveckling kategorier

Lärandet är bortkopplat från svenskämnet

2006-03-27
Svenskämnet i de tidiga skolåldrarna fokuserar för mycket på färdigheten på bekostnad av kunskapen, skriver Kerstin Bergöö i sin avhandling "Vilket svenskämne?". Svenskämnet i skolan har blivit synonymt med att lära sig läsa och skriva - när det borde vara så mycket mer.
Forskning och utveckling kategorier

Elevinflytandet får ny innebörd i skolans samtal

2006-03-06
Genom att lyssna på ett arbetslag har Mats Danell undersökt hur elevinflytandet konstrueras i samtalet. Han ser en institutionell paradox, där pedagogerna slits mellan läroplanens intentioner och skolans egen informella styrning. Konsekvensen blir att intentionerna tolkas om i samtalet, för att passa in i skolans verksamhet.
1151152