Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Kollegialt lärande"

Visar sida 3 av 6

Välj typ av innehåll inom kategori "Kollegialt lärande":

Forskning och utveckling kategorier

Så ökar elevers lärande med STL

2020-10-14
STL – att skriva till sig lärande – främjar elevers inlärning mycket tack vare elevers återkoppling till varandra i det digitala skrivandet. Men också på grund av det kollegiala lärandet mellan pedagogerna. "Eleverna befäster kunskaper genom skrivandet. Det är den stora vinsten och att det är ett språkutvecklande arbetssätt, säger läraren Kristin Quist.
Forskning och utveckling kategorier

“Därför blir det som det blir, när vi gör som vi gör”. En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande

2020-10-05
Under fem terminer mellan hösten 2016 till och med hösten 2018 genomfördes ett skolutvecklingsprojekt på en skola med knappt 1200 elever i en närförort till Stockholm. Utvecklingsprojektet leddes av artikelförfattarna och vilade på en form av kollegialt lärande med undervisningsutveckling som mål. Denna artikel bygger på en studie som genomförts i slutet av nämnda skolutvecklingsprojekt.…

Kunskapsspridning i programmering med skilda resultat

2020-10-02
Drastiska resultatskillnader mellan skolorna ledde till att skolledningen förlängde projektet. Lärarna Julius Jonasson, Malin Midander, Caroline Sandberg och Helena Terje i Åstorp har undersökt ett utvecklingsprojekt i syfte att sprida kunskap om programmering i undervisningen.
Forskning och utveckling kategorier

Rundor med fokus på undervisningskvalitet: Professionell utveckling genom kollegialt lärande för lärare

2020-09-23
Internationellt organiseras skolutveckling ofta som kollegialt lärande, som bygger på lärares professionella samarbete. Ändå visar få studier hur kollegialt lärande positivt påverkar skolmiljöer eller elevernas lärande. En sätt att organisera lärares professionella utveckling där forskningen kunnat uppvisa positiva resultat är att använda metoden rundor med fokus på undervisningskvalitet (Quality Teaching Rounds, QTR).
12346