Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Kollegialt lärande"

Visar sida 4 av 6

Välj typ av innehåll inom kategori "Kollegialt lärande":

Strukturerade lärarsamtal kan höja NO-undervisningen

2020-09-21
Samtal om undervisning i naturvetenskap kan ge lärare möjlighet till ämnesdidaktisk utveckling. Men att bara sitta ner och prata räcker inte. Ska hela lärarkollegiet utvecklas krävs att samtalen karaktäriseras av både ett komplext innehåll och en hög grad av interaktion, visar forskning från Göteborgs universitet.

Lika värde för alla med blandade skolformer

2020-06-10
Ökad trygghet och acceptans för olikheter men också större möjligheter till variation i arbetssätt. Det är resultatet av ett nära samarbete mellan grund- och grundsärskolan, visar Marie Ellström-Westerlund och Ida Wiik i sin utvecklingsartikel.

Praktiknära forskning ska stärka förskolorna i Askersunds kommun

2020-03-11
Kollegialt lärande i förskolan – det är fokus för det nystartade praktiknära forskningsprojektet som Örebroforskaren Karin Alnervik bedriver i samarbete med Askersunds kommun. "Målet är att hitta fungerande strukturer och former för kollegialt lärande som leder till utveckling av verksamheten", säger hon.
Forskning och utveckling kategorier

Organisera för kollegialt lärande

2020-02-06
För fyra år sedan tog S:t Petri skola ett helhetsgrepp kring det kollegiala lärandet. I dag är det en naturlig del, både på schemat och bland lärarna och skolledningen. "Det har lett till en medvetenhet och ett gemensamt språk. Jag tycker också att lärarna är väldigt avancerade i sitt tankeresonemang", säger Eva Daun, rektor.
13456