Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Kompetensutveckling och fortbildning"

Visar sida 1 av 8

Välj typ av innehåll inom kategori "Kompetensutveckling och fortbildning":

“Forskningen ska ingå i pedagogernas planerade undervisning”

1 december
Förskolerektorn Angelica Stäring i Kungsbacka har haft praktiknära forskningsprojekt på två av sina förskolor – båda med fokus på undervisning i teknik. Projekten har lett till professionsutveckling för pedagogerna och utveckling av verksamheterna. Kommunens lektorer har haft en viktig roll i att inspirera och stötta pedagogerna att ta steget.

Teachers’ action research as a case of social learning: exploring learning in between research and school practice

1 mars
In this article, we aim to deepen the knowledge on teachers’ action research as social learning in collaboration with a research-based PD leader. In this study, we follow two teachers conducting action research in a Swedish upper secondary school, in collaboration with a professional development (PD) leader who is also a doctoral student.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

23 januari
Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

A Cultural-Historical Perspective on How Double Stimulation Triggers Expansive Learning: How Teachers and Social Educators Can Use Double Stimulation to Implement Computational Thinking in Mathematics

20 januari
Llittle is known about implementing CT in the mathematical school curriculum, and many educational staff members have not been introduced to CT in their initial training. This article focuses on formative interventions applied in the form of Change Laboratory to implement digital artefacts with a particular interest with regard to educational staff’s expansive learning processes.

Equity in education for autistic students: professional learning to accommodate inclusive education

2022-11-28
Hur bidrar professionellas deltagande i kompetensutveckling till förändringar i utbildningen för autistiska elever i förskolan och grundskolan? Det är en av frågorna som Linda Petersson-Bloom undersöker i sin avhandling.
128