Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Kränkningar"

Visar sida 2 av 3

Välj typ av innehåll inom kategori "Kränkningar":

Åbo Akademi först ut med mobilapp i studie om mobbning och utfrysning bland tonåringar

2019-10-28
Tonåringars dagliga interaktioner i skolmiljö undersöks med hjälp av en mobilapplikation. Undersökningarna görs inom projektet REBOOT vid ämnet utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa och lägger särskilt fokus på mobbning och utanförskap.
Forskning och utveckling kategorier

Stora kunskapsluckor i forskning om sexuella trakasserier i akademin

2018-10-18
På årsdagen av #metoo, har Vetenskapsrådet släppt en rapport om sexuella trakasserier i akademin. Rapporten är den första heltäckande översikten av det internationella kunskapsläget på området. Den visar att förekomsten är utbredd, och att det bland annat saknas forskning om förövare och om konsekvenserna för arbetsmiljö och organisation.
Forskning och utveckling kategorier

Könskränkningar

2018-04-18
Kränkande behandling kan ha sexuella kopplingar eller kopplingar till samhällets sociala konstruktioner av kön. Alla former av kränkande behandling, inklusive diskriminering, är ett hinder för barns lärande och ett hinder för att uppnå jämställdhet i skolan. Kränkande behandling i relation till kön som sociala processer i skolan är i liten grad forskat om i Sverige.…