Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Kränkningar"

Visar sida 3 av 3

Välj typ av innehåll inom kategori "Kränkningar":

Forskning och utveckling kategorier

Könskränkningar

2018-02-18
Kränkande behandling kan ha sexuella kopplingar eller kopplingar till samhällets sociala konstruktioner av kön. Alla former av kränkande behandling, inklusive diskriminering, är ett hinder för barns lärande och ett hinder för att uppnå jämställdhet i skolan. Kränkande behandling i relation till kön som sociala processer i skolan är i liten grad forskat om i Sverige.…